Selecteer een pagina

Casemanagement verzuim-RCCM

Wat kan ik voor jouw medewerker en onderneming betekenen?

Werkgevers krijgen af en toe te maken met (langdurig) zieke werknemers. Daarbij is het van groot belang om al vanaf de eerste dag betrokken te zijn bij de werknemer en de juiste stappen te adviseren en te zetten, conform onze wet en regelgeving. Gemiddeld kost een zieke medewerker € 200,- tot € 300,- per dag. Denk hierbij aan vervanging, productieverlies, inzet van bedrijfsarts en re-integratie-instrumenten. Een werkgever kan voor het monitoren van het een verzuim een casemanager inzetten. Dit levert focus, helderheid, verbondenheid en een kostenbesparing op.

Als casemanager, stuur ik in de verzuimcasussen op operationeel niveau. Ik hou contact met werkgever en werknemer en maak afspraken over werkhervatting, vertaal adviezen van de bedrijfsarts naar de praktijk en zorg voor een poortwachterproof dossier.

Daarnaast geef ik voorlichting, training en coaching op tactisch niveau rondom Wet en regelgeving, verzuim coaching, preventieve gezondheid en herkennen van burn-out. Denk hierbij aan managers, HRM en leidinggevenden. Op strategisch niveau geef ik inzicht en advies door gezamenlijk de verzuimcijfers te analyseren en interpreteren om zo toe te werken naar een gedegen verzuimaanpak, gericht op gezondheid en preventie.

Waarom?

Goed casemanagement leidt tot snellere en betere re-integratie en daarmee tot lagere verzuimkosten. Door mijn ruime ervaring als arbeidsdeskundige, re-integratieadviseur en coach kan ik het hele systeem goed analyseren, adviseren en coachen. Ik ben eerlijk, open en direct. Ik houd van een transparante aanpak vanuit verbinding. Ik betrek iedereen – indien nodig – in het proces en zorg ervoor dat elke partij aan het einde zo tevreden als mogelijk is. Ik kijk naar de reële mogelijkheden en houd de lijnen kort.

Beschikbaar:

Ik ben beschikbaar als interim casemanager voor enkele dagdelen per week, gedurende enkele weken of maanden. Bijvoorbeeld bij een ziekte- of zwangersschapsvervanging, bij piekbelasting of om te participeren in SMT (sociaal medisch team) en structureel alle verzuimcasussen te managen.

Wilt u een kennismakingsgesprek of verkennen wat de mogelijkheden zijn? Daar maak ik graag tijd voor. Neemt u gerust contact op.

Samen de mogelijkheden bekijken?