Selecteer een pagina

Arbeidsdeskundig advies

Wat kan ik voor jouw medewerker en onderneming betekenen?

Het kan zomaar gebeuren, je bent ziek of je hebt in je team een zieke medewerker. Iedereen kan ermee te maken krijgen. In de meeste gevallen wordt het werk vanzelf weer snel hervat en volstaat begeleiding door de bedrijfsarts of coach. In sommige situaties, meestal als het wat langer duurt, is het voor een werknemer en werkgever belangrijk te weten wat de mogelijkheden zijn om het werk te hervatten in de eigen organisatie of wellicht bij een andere werkgever. Vanuit een interview met werkgever en werknemer, bedrijfsarts en bestudering van het verzuimdossier breng ik systematisch de mogelijkheden en kwaliteiten in kaart.  Ik onderzoek hoe en of de werknemer met de beperkingen in de eigen of andere functie aan het werk kan blijven.

Onze wetgeving – Wet Verbetering Poortwachter – schrijft dat ook voor, maar wat in alle redelijkheid van een werkgever of werknemer verwacht mag worden blijkt in de praktijk een vraag die partijen vaak niet of te laat beantwoorden. De bedrijfsarts, werkgever en werknemer kunnen dit hele speelveld vaak onvoldoende overzien. Hoe sneller de partijen daar inzicht in hebben, hoe adequater de re-integratie kan verlopen. Als arbeidsdeskundige geef ik duidelijkheid, perspectief en probeer ik in het gesprek en het rapport het accent te leggen op de mogelijkheden en kansen. Zo bevorder ik in het hele systeem helderheid  waardoor werknemers en werkgevers doelgericht kunnen werken aan herstel, re-integratie en schadelastbeheersing. Als arbeidsdeskundige heb je een cruciale rol, je kunt mensen in hun kracht zetten en het verzuim medicaliseren. Dat spaart tijd, geld, mogelijke sancties en frustratie.

Het resultaat van het arbeidsdeskundig onderzoek wordt weergegeven in een duidelijk en werkbaar advies. 

Wanneer zet je een arbeidsdeskundig onderzoek in?

  • Als een medewerker (langdurig) ziek is en zijn eigen werk niet meer kan of mag uitoefenen;
  • Als onduidelijk is of een zieke medewerker het eigen werk weer kan doen;
  • Als niet duidelijk is wat de arbeidsmogelijkheden van een medewerker zijn na of tijdens ziekte;
  • Als werkhervatting na ziekte moeilijk verloopt en de reden daarvan niet helemaal duidelijk is.

Door mijn jarenlange ervaring binnen de re-integratie en (job)coaching kan ik zorgvuldig in kaart brengen waar er knelpunten en mogelijkheden zijn in uw verzuimmelding. Ik beheers het speelveld en doorzie de wet en regelgeving. Als register-arbeidsdeskundige doe ik aan de nodige bijscholingen en onderlinge toetsingen om kennis en vaardigheden up-to-date te houden. Ik ben ingeschreven bij het register van arbeidsdeskundigen SRA, houd me aan de gedragscode en ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Arbeidsdeskundigen (NVvA).

Wilt u graag meer informatie, een offerte of even overleggen? Daar maak ik graag even tijd voor.

Samen de mogelijkheden bekijken?